امیر بختیاری

مقایسه کتاب (0)


زاگرس بی گوزن من

زاگرس بی گوزن من

شیرسنگی به پای شکسته اش نگاه می کندو از بلوط هاسه چیز مانده استسنجاب بی بلوطزاگرس بی بلوطو منکه صدای گنجشک در می آورمبرای خاکستر شاخه هاصدای رودبرای خاک..

130,000ریال

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)