علی باباچاهی

مقایسه کتاب (0)


به شیوه ی خودشان عاشق می شوند

به شیوه ی خودشان عاشق می شوند

اگر نیامده باشی هم آمده ایچترت را که باز کنی هوا نارنجی می شودو عصرِ ناپیدای نمی دانم چراپیدایش می شود ناگهانبا تأخیری طولانی چراو چرا در اتاق من؟به دستگیره ها دست می زند که چهچراغ را روشن و خاموش می ..

88,000ریال

گزینه اشعار علی باباچاهی
گزینه اشعار علی باباچاهی (جیبی)
گل باران هزار روزه
نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)