فرناز جعفرزادگان

مقایسه کتاب (0)


زنی میان دو تاریکی

زنی میان دو تاریکی

ای فکر جذام گرفتهکلاف سردرگم ات رابه گور که می سپاری که در باور علف های هرزبه سرزمین مغزهای مردهسلام می دهیبرگردبرگرددیگرنه ایوبی ماندهو نه گیسوی زنیتا صدای شیون تمام زنان جهان باشد..

160,000ریال

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)