• نقد نوین در حوزه ی شعر
هریک از مقاله های کتاب حاضر تحلیل و خوانش نقادانه ای است از یک یا چند متن شاعرانه با تکیه بر اصول نقد ادبی مدرن. نگارنده در تدوین این مقاله ها کوشیده است که ضمن استفاده از رویکردهای متنوع نقد ادبی مدرن از جمله نقد ساختارگرایانه فرمالیستی روانکاوانه اسطوره شناختی اجتماعی زیبایی شناختی و... خواننده را در فرآیند بازخوانی متن شرکت دهد.

نظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

نقد نوین در حوزه ی شعر

  • 180,000ريال