احراز رتبه برتر توسط انتشارات مروارید

احراز رتبه برتر توسط انتشارات مروارید

در بیست و چهارمین دوره تجلیل از پیشکسوتان و خادمان نشر


 جایزه ناشر برتر به منوچهر حسن زاده مدیر عامل انتشارات مروارید تقدیم گردید


بخشی از سخنرانی آقای منوچهر حسن زاده مدیر عامل انتشارات مروارید در جلسه تجلیل  از پیشکسوتان و خادمان نشر :

ناشر از ستون های فرهنگ جامعه و پیاده نظام توسعه فرهنگی است. ناشر، کشاورز و باغبان نیست؛ ولی بذر اهل قلم را به میوه می رساند.

‌ناشران قربانی ندادند اما فداکاری های زیادی کردند و ما معتقدیم ناشر مانند آهنگساز، آهنگساز اشعار و کلام اهل علم است و ما باغبان شکوهمندترین باغ جهانیم.

از شهرداری تهران می خواهم مجسمه دو بزرگ عرصه نشر و فرهنگ، همایون صنعتی و عبدالرحیم جعفری بنیانگذار نشر امیرکبیر را که به عنوان اولین ناشر خصوصی به مردم معمولی جرات تاسیس موسسات نشر را دادند،ساخته و نصب کنند و البته امیدواریم بعدها کسی مجسمه ها را برندارد.