شعر

تصحیح جستجو

گلها همه آفتابگردانند
فکر کنم باران دیشب مرا شسته امروز «تو» ام

فکر کنم باران دیشب مرا شسته امروز «تو» ام

کامران رسول زاده

بودن یا نبودن،مسئله همین بودن من ونبودن توست...  تو هر ‏شباتّفاقیمی افتی بین شعرهامو از رو..

110,000ريال

گزینه اشعار هوشنگ چالنگی
گزینه اشعار فاضل نظری
مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور
نمایش 201 تا 205 از 205 (11 صفحه)