شعر

تصحیح جستجو

آهنگ های فراموش شده

آهنگ های فراموش شده

احمد شاملو

آهنگ های فراموش شده، تا زمانی که شاملو زنده بود، از فهرست آثار او حذف شده بود و او هرگز به آن اشاره ..

3,100ريال

گلها همه آفتابگردانند
فکر کنم باران دیشب مرا شسته امروز «تو» ام

فکر کنم باران دیشب مرا شسته امروز «تو» ام

کامران رسول زاده

بودن یا نبودن،مسئله همین بودن من ونبودن توست...  تو هر ‏شباتّفاقیمی افتی بین شعرهامو از رو..

110,000ريال

گزینه اشعار هوشنگ چالنگی
گزینه اشعار فاضل نظری
مجموعه کامل اشعار قیصر امین پور
نمایش 201 تا 206 از 206 (11 صفحه)