شعر

تصحیح جستجو

برف تا کمر در تاریکی نشسته
به خاموشی نقطه  ها بر صفحه ی برف...
به شیوه ی خودشان عاشق می شوند
به مردن عادت نمی کنم
به یک زبان عاشق می شویم
بی سرزمین
بیگانه می خندد
تا زندگی سوم
تابستان با برگ های برنده اش

تابستان با برگ های برنده اش

فرشته ساری

«تابستان با برگ های برنده اش» هفتمین کتاب شعر فرشته ساری منتشر شد. تازه ترین شعرهای شاعر در این کتاب..

88,000ريال

تاریکروشنا
ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم
تو درخت لیمو من درخت سپیده دم
تیترهای درشت سیاه ترند
حافظ شیراز
حافظ شیراز (پالتویی)
خاکستر و باد
خنده در برف
نمایش 21 تا 40 از 202 (11 صفحه)