شعر

تصحیح جستجو

خودکشی دسته جمعی نهنگ ها
خوردن عسل کلمات
داربست
دارد هوا که بخواند
دختر جام
در آب ها دری باز شد
در کسوت ماه
درآمدی بر شور روزهای نیامده
درخت از میان سایه اش می گذرد

درخت از میان سایه اش می گذرد

آنژیلا عطایی

دومین مجموعه شعر آنژیلا عطایی است. این کتاب دربرگیرنده ی شعرهای این شاعر در سال های 1390 تا 1393 است..

70,000ريال

دستور زبان عشق

دستور زبان عشق

قیصر امین پور

قطار می‌رودتو می‌رویتمام ایستگاه می‌رودو من چقدر ساده ‌امکه سالهای سالدر انتظار توکنار این قطارِ رفت..

95,000ريال

دستورهای زبانی یک دیکتاتور عاشق

دستورهای زبانی یک دیکتاتور عاشق

کامران رسول زاده

روی نعش دیکتاتوری ایستاده ایم و عکس یادگاری می گیریم که روی نعش ما می ایستاد و عکس یادگاری می گرف..

90,000ريال

دشنه در دیس
دنیا به کبوترانش پشت کرده است

دنیا به کبوترانش پشت کرده است

محمدرضا عبدالملکیان

شکل کودکیچه ناگهان قشنگیو ناگهان دیدمکه شکل کودکیم سرکشید از بُن کوهو شکل کودکیم روی شاخه‌های بلوطو ..

70,000ريال

دهانم بوی مریم می دهد
دوربین قدیمی
دیوان اشعار فروغ فرخزاد
نمایش 41 تا 60 از 200 (10 صفحه)