شعر

تصحیح جستجو

دیوان رباعیات نیما یوشیج

دیوان رباعیات نیما یوشیج

شراگیم یوشیج

گفتم چه غم ار زیاد ور کم داریگفتا چو چنین است چرا غم داریگفتم غم آن است که اسباب غمماز من گسلی و کم ..

98,000ريال

دیوان فروغ فرخزاد

دیوان فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد

 فروغ فرخزاد در پانزدهم دی ماه و یا آن گونه که پوران فرخزاد، خواهرش می گوید در هشتم دی ماه 1313..

230,000ريال

دیوان پروین اعتصامی

دیوان پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

 ای گل تو ز جمعیت گلزار چه دیدی ............ جز سرزنش و بد سری خار چه دیدی ........... ای لعل د..

77,000ريال

رؤیا و کابوس
رقص نردبان
رنگ ها و سایه ها
رودئو

رودئو

رضا مرتضوی

..

36,000ريال

روزهای بادبادک
زنی دور از خاورمیانه ای نزدیک
زیر خونسردترین برف جهان
سرمه خورشید
سیب و سرباز
شاعر آپارتمان تنهاست
شام بازپسین
شب به شیشه می زند
شب زنبیل سیاهی است
شعبده باز غمگین

شعبده باز غمگین

مهدی علاقمند

ماتِ همیم فیلِ من عاشق اسبِ تو شده سربازها را بریز توی جعبه! جنگ فایده ای ندارد...

75,000ريال

شعر انگور
شعر سکوت
نمایش 61 تا 80 از 205 (11 صفحه)