شعر

تصحیح جستجو

نام تو زخم من است
ناقوس

ناقوس

نیما یوشیج

..

60,000ريال

میان دو فنجان سرد می شویم
من های متناقض
من از آینده می آیم
مشق کلنجار
ماه مهمان چشمان تو بود
گیاه و سنگ نه آتش
گل باران هزار روزه
کوچه ی فانوس ها (شعر غنایی چین)
کبریت خیس
قطعنامه
عاشقانه های مصر باستان
شهر شب شهر صبح
شعر سکوت
نمایش 141 تا 160 از 204 (11 صفحه)