شعر

تصحیح جستجو

گزینه اشعار حمید مصدق
گزینه اشعار حمید مصدق (جیبی)
گزینه اشعار رضا چایچی
گزینه اشعار سیاوش کسرایی
گزینه اشعار سیاوش کسرایی (جیبی)
گزینه اشعار سیدعلی صالحی
گزینه اشعار سیمین بهبهانی
گزینه اشعار شهاب مقربین
گزینه اشعار علی باباچاهی
گزینه اشعار علی باباچاهی (جیبی)
گزینه اشعار فاضل نظری
گزینه اشعار فاضل نظری (جیبی)

گزینه اشعار فاضل نظری (جیبی)

فاضل نظری

خداحافظيبه خداحافظي تلخ تو سوگند، نشدكه تو رفتي و دلم ثانيه‌اي بند نشد لب تو ميوه‌ي ممنوع، و..

55,000ريال

گزینه اشعار فروغ فرخزاد

گزینه اشعار فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد

 فروغ فرخزاد در پانزدهم دی ماه و یا آن گونه که پوران فرخزاد، خواهرش می گوید در هشتم دی ماه 1313..

220,000ريال

گزینه اشعار فروغ فرخزاد (جیبی)
گزینه اشعار فریدون مشیری
گزینه اشعار فریدون مشیری (جیبی)
گزینه اشعار قیصر امین پور
نمایش 141 تا 160 از 205 (11 صفحه)