ادبیات و نقد ادبی

نشانه شناسی

نشانه شناسی

امیرعلی نجومیان

مجموعه مقالات حاضر، برای نخستین بار در ایران، داستانِ نشانه شناسی را در صد سال اخیر به روایتِ مقالا..

320,000ريال

یک هفته با شاملو
نمایش 61 تا 62 از 62 (4 صفحه)