شعر جهان

اشک هاب آبی اشک های زرد

75,000ریال

اشک هایم بس که به آسمان نگریسته ام و گریسته ام آبی اند. اشک هایم بس که خواب سنبله های طلائی دیده ام وگریسته ام زردند..

باغ پارسی

60,000ریال

«باغِ پارسی» تلالؤِ اندیشه و خیال، شعرناب نوری جراح است. باغی­ست که عطرِ اندیشه­ی مولوی و حافظ و سعدی و خیام و نیز اساطیر یونانی و مصری در جامِ زبانی درخشنده، جان ما را تازه میکند .به مهمانی باغی می­ر..

بخوان خط خاموش عشق (ترانه های ویلیام شکسپیر)

75,000ریال

ویلیام شکسپیر از بزرگترین سرایندگان و نمایش نگاران جهان است. در واقع بسیاری از نغزترین سروده های او در متن تراژدیهای او همچون هملت، اتللو، مکبث، شاه لیر، رومئو و ژولیت و آنتونی و کلئوپاترا آمده است، چ..

به خاموشی نقطه ها بر صفحه ی برف...

110,000ریال

(سروده  های امیلی دیکنسون)خود را درون گلم نهان می کنم تا آن را بر سینه ات زنی و مرا نیز بی اختیار در بر کشی و دیگر هرچه پیش آید خوش است...

خاکستر و باد

25,000ریال

..

نمایش 1 تا 8 از 36 (5 صفحه)