گزینه اشعار

گزینه اشعار نصرت رحمانی

گزینه اشعار نصرت رحمانی

نصرت رحمانی

هشدارنوک پرنده راهرگز مبندبا بال هایش آواز خواهد خواندپر و بالش را در هم مشکنبا آوازش خواهد پرید تا ..

400,000ريال

گزینه اشعار مهدی اخوان ثالث

گزینه اشعار مهدی اخوان ثالث

مهدی اخوان ثالث

در این شب های مهتابی،که می گردم میان بیشه های سبز گیلان با دل بی تاب،- خیالم می ‎برد شاید-و می بینم ..

500,000ريال

گزینه اشعار منوچهر آتشی
گزینه اشعار مظاهر مصفا
گزینه اشعار محمود معتقدی
گزینه اشعار  محمدعلی سپانلو
گزینه اشعار محمدعلی بهمنی

گزینه اشعار محمدعلی بهمنی

محمدعلی بهمنی

پنهان که پشت صورتک پیرسالی امآیینه نیز فهم نیارد چه حالی امگل کرده باز شیطنتم بعد سالهاباید بیایی و ..

350,000ريال

گزینه اشعار قیصر امین پور
گزینه اشعار  عمران صلاحی

گزینه اشعار عمران صلاحی

عمران صلاحی

صب زودوقتی که بادتو کوچه صداش میادمی رم و فوری درو وامی کنمداد میزنم:- آی نسیم سحری!یه دل پاره دارمچ..

290,000ريال

گزینه اشعار علی باباچاهی
گزینه اشعار  ضیاء موحد
گزینه اشعار شفیعی کدکنی

گزینه اشعار شفیعی کدکنی

محمدرضا شفیعی کدکنی

به جان، جوشم که جوای تو باشمخسی بر موج دریای تو باشمتمام آرزوهای منی، کاش،یکی از آرزوهای تو باشم!..

290,000ريال

گزینه اشعار سیدعلی صالحی
گزینه اشعار سیاوش کسرایی
گزینه اشعار حمید مصدق
گزینه اشعار بیژن جلالی
گزینه اشعار فروغ فرخزاد

گزینه اشعار فروغ فرخزاد

فروغ فرخزاد

 فروغ فرخزاد در پانزدهم دی ماه و یا آن گونه که پوران فرخزاد، خواهرش می گوید در هشتم دی ماه 1313..

380,000ريال

گزینه اشعار هوشنگ چالنگی
گزینه اشعار فاضل نظری

گزینه اشعار فاضل نظری

فاضل نظری

ویراست جدید... به همراه اضافات.«گفت: درنگ کنید که من آتشی دیده ام.ای بسا خبری بیاورم از آن.»رفت. و «..

330,000ريال

نمایش 41 تا 60 از 60 (3 صفحه)