گزینه اشعار

گزینه اشعار سیدعلی صالحی (جیبی)

270,000ریال

زندگیکم نیستند کسانیکه نان غم خستگان می خورند و بازطلبکار طعنه خویش اند به گندم بی گناه..

گزینه اشعار سیمین بهبهانی (جیبی)

300,000ریال

هرچند دخمه را بسیارخاموش و کور می بینم،در انتهای دالانشیک نقطه نور می بینم...

گزینه اشعار شفیعی کدکنی

380,000ریال

به جان، جوشم که جوای تو باشمخسی بر موج دریای تو باشمتمام آرزوهای منی، کاش،یکی از آرزوهای تو باشم!..

گزینه اشعار شفیعی کدکنی (جیبی)

165,000ریال

ای مهربان تر ا زبرگ در بوسه های بارانبیداری ستاره، در چشم جویبارانآیینه نگاهت پیوند صبح و ساحللبخند گاه گاهت صبح ستاره بارانبازا که در هوایت خاموشی جنونمفریادها برانگیخت از سنگ کوه ساران..

نمایش 17 تا 24 از 63 (8 صفحه)