مجموعه شعر

محمد مقدم

محمد مقدم

کامیار عابدی

دکتر محمد مقدم (1375-1287) استاد زبان های ایران قبل از اسلام و بنیادگذار رشته ی زبان شناسی در دانشگا..

270,000ريال

ارتکاب دوستت دارم

ارتکاب دوستت دارم

نظر احمدی

باران همیشه مرا تو را جدا به جدا بارید ..

150,000ريال

تناهی

تناهی

روزبه سوهانی

آدم ها آرام آرام به یکی از میلیون ها مدار زندگی عادت می کنند، درست مثل سیاره ای که در یک منظومه برای..

110,000ريال

دیوان پروین اعتصامی

دیوان پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

روز بگذشته خیالست که از نو آیدفرصت رفته محالست که از سر گرددکشتزار دل تو کوش که تا سبز شودپیش از آن ..

210,000ريال

زاگرس بی گوزن من

زاگرس بی گوزن من

امیر بختیاری

شیرسنگی به پای شکسته اش نگاه می کندو از بلوط هاسه چیز مانده استسنجاب بی بلوطزاگرس بی بلوطو منکه صدای..

110,000ريال

آینه سوم

آینه سوم

علی جبارزاده گنجه

هنرمند آینه ایست بر طبیعت، که آن خود نیز آینه ایست بر او و آینه سوم که بازتاب این دو آینه را نشان می..

150,000ريال

کسی در دریا آتش روشن کرده

کسی در دریا آتش روشن کرده

امید بیگدلی

هرچه قدر لابه لای درختان قدم بزنیحافظه جنگل در کارگاه چوب بریپاک شدنی نیست..

140,000ريال

دم دمای تو

دم دمای تو

یاور مهدی پور

اول از ته دل خندیدیمبعد ها با دهانو کم کم این لب بودکه گاهی خندهبرآن می نشستحالا مدت هاستهمه چیز به ..

130,000ريال

مادرم زنی زیبا بود
آیا

آیا

محمد آزرم

..

150,000ريال

دیگر نبودم مرده بودم
پرنسس ها فقراتشان بیرون نمی زند
کارگران مشغول بیکاری اند

کارگران مشغول بیکاری اند

شهرام پارسا مطلق

مست می شود هواوقتی از ریه ها تو برمی گرددنفس که می کشیدرختانتلوتلو می خورند..

100,000ريال

جهان از یک نفر به بعد
رابطه برگ ها گاهی به هم می خورد

رابطه برگ ها گاهی به هم می خورد

بخندبا احتیاط پیاده می شوم از سایه اتاستارت نمی خورد ماشینمبخندمن مدت هاست از بازی خارج شده ام..

100,000ريال

چشمانت اگر نیلی بود
بگذار من به رفتنت عادت نکنم

بگذار من به رفتنت عادت نکنم

محمدعلی سبحانی

من به اندازه ی همه ی سنگ ریزه هاییکه در کنار همه ی ریل های جهان خوابیده اندرؤیای آمدنت را می بینم ..

90,000ريال

برسد به استخوان هایت

برسد به استخوان هایت

روزبه سوهانی

 هزاران بار هم که بمیری ... یک قطره خون از هیچ تلوزیونی نیمی رود ... ما آرام نشسته ایم ... و با..

90,000ريال

دچار

دچار

ایمان صفری در انتهای کتاب درباره خود و مجموعه شعر «دچار» می گوید: هرگز فکر نمی کردم سرنوشتم با شعر گ..

80,000ريال

مرگ من در زمین خودت زندگی کن
نمایش 1 تا 20 از 141 (8 صفحه)