مجموعه شعر

ماهیت شب های بی ماه

ماهیت شب های بی ماه

کامران رسول زاده

«ماهیت شب های بی ماه» مجموعه ای نفیس 5 کتاب از سروده های کامران رسول زاده بصورت یکجا می باشد.این مجم..

700,000ريال

قرارمان، راس ساعت دلواپسی

قرارمان، راس ساعت دلواپسی

پوران کاوه

هنوز، با توحرف های نگفته ام ، بسیارکوچه های نگشته ام ، بسیارشعرهای نخوانده ام ، بسیار...باورکنعشق نص..

210,000ريال

گل صورت ساقی

گل صورت ساقی

خسرو احتشامی هونه گانی

نقل شکوفه ها را دیشب حراج کردنددر کوچه ی تماشا گاری است پشت گاریجفتی کبوتران چاهی ترانه خوانندای زمز..

140,000ريال

زنی میان دو تاریکی

زنی میان دو تاریکی

فرناز جعفرزادگان

ای فکر جذام گرفتهکلاف سردرگم ات رابه گور که می سپاری که در باور علف های هرزبه سرزمین مغز..

130,000ريال

محمد مقدم

محمد مقدم

کامیار عابدی

دکتر محمد مقدم (1375-1287) استاد زبان های ایران قبل از اسلام و بنیادگذار رشته ی زبان شناسی در دانشگا..

270,000ريال

ارتکاب دوستت دارم

ارتکاب دوستت دارم

نظر احمدی

باران همیشه مرا تو را جدا به جدا بارید ..

150,000ريال

تناهی

تناهی

روزبه سوهانی

آدم ها آرام آرام به یکی از میلیون ها مدار زندگی عادت می کنند، درست مثل سیاره ای که در یک منظومه برای..

110,000ريال

دیوان پروین اعتصامی

دیوان پروین اعتصامی

پروین اعتصامی

روز بگذشته خیالست که از نو آیدفرصت رفته محالست که از سر گرددکشتزار دل تو کوش که تا سبز شودپیش از آن ..

210,000ريال

زاگرس بی گوزن من

زاگرس بی گوزن من

امیر بختیاری

شیرسنگی به پای شکسته اش نگاه می کندو از بلوط هاسه چیز مانده استسنجاب بی بلوطزاگرس بی بلوطو منکه صدای..

130,000ريال

کارنامه تبر

کارنامه تبر

سیدعلی میرافضلی

سید علی میرافضلی در سال ۱۳۴۸، در رفسنجان به دنیا آمد. وی دانش آموخته ی رشته ی زبان و ادبیات فارسی از..

150,000ريال

آینه سوم

آینه سوم

علی جبارزاده گنجه

هنرمند آینه ایست بر طبیعت، که آن خود نیز آینه ایست بر او و آینه سوم که بازتاب این دو آینه را نشان می..

150,000ريال

کسی در دریا آتش روشن کرده

کسی در دریا آتش روشن کرده

امید بیگدلی

هرچه قدر لابه لای درختان قدم بزنیحافظه جنگل در کارگاه چوب بریپاک شدنی نیست..

140,000ريال

دم دمای تو

دم دمای تو

یاور مهدی پور

اول از ته دل خندیدیمبعد ها با دهانو کم کم این لب بودکه گاهی خندهبرآن می نشستحالا مدت هاستهمه چیز به ..

130,000ريال

مادرم زنی زیبا بود
آیا

آیا

محمد آزرم

..

150,000ريال

دیگر نبودم مرده بودم
پرنسس ها فقراتشان بیرون نمی زند
کارگران مشغول بیکاری اند

کارگران مشغول بیکاری اند

شهرام پارسا مطلق

مست می شود هواوقتی از ریه ها تو برمی گرددنفس که می کشیدرختانتلوتلو می خورند..

100,000ريال

جهان از یک نفر به بعد
رابطه برگ ها گاهی به هم می خورد

رابطه برگ ها گاهی به هم می خورد

بخندبا احتیاط پیاده می شوم از سایه اتاستارت نمی خورد ماشینمبخندمن مدت هاست از بازی خارج شده ام..

100,000ريال

نمایش 1 تا 20 از 145 (8 صفحه)