مجموعه شعر

به مردن عادت نمی کنم
به یک زبان عاشق می شویم
بی سرزمین
بیگانه می خندد
تا زندگی سوم
تابستان با برگ های برنده اش

تابستان با برگ های برنده اش

فرشته ساری

«تابستان با برگ های برنده اش» هفتمین کتاب شعر فرشته ساری منتشر شد. تازه ترین شعرهای شاعر در این کتاب..

88,000ريال

تاریکروشنا
ترا ای کهن بوم و بر دوست دارم
تو درخت لیمو من درخت سپیده دم
تیترهای درشت سیاه ترند
خنده در برف
خودکشی دسته جمعی نهنگ ها
داربست
دختر جام
در آب ها دری باز شد
درآمدی بر شور روزهای نیامده
درخت از میان سایه اش می گذرد

درخت از میان سایه اش می گذرد

آنژیلا عطایی

دومین مجموعه شعر آنژیلا عطایی است. این کتاب دربرگیرنده ی شعرهای این شاعر در سال های 1390 تا 1393 است..

70,000ريال

نمایش 21 تا 40 از 130 (7 صفحه)