مجموعه شعر

مرگی به اندازه
مشق کلنجار
ملخ های حاصلخیز
من های متناقض
منطقه ی عبور حیوانات وحشی
می خواهم لیلای تو باشم
میان دو فنجان سرد می شویم
ناقوس

ناقوس

نیما یوشیج

..

60,000ريال

نام تو زخم من است
نزدیک به نبض ماهی ها
نقش جهان
نیمرخ آهو
هوای حوصله ابری ست
پسته ی لال سکوت دندان شکن است
پشت دریچه ی جهان
چشم ها و دست ها
کبریت خیس
کسی به در کوبید
نمایش 81 تا 100 از 136 (7 صفحه)